Skip links

Matematik Geometri Özel Ders Beylikdüzü

 Matematik Geometri Özel Ders Beylikdüzü

Matematik Geometri Özel Ders Beylikdüzü şöyle der: Matematik sınavını çalışmamak için direnen biriyle karşılaştığınızda, onu sevgi ile fethedin. Ne istediğini bilen öğrencilerden birisi olmalısın. Ayrıca, kendine güvenen bir öğrenci olmalısın. Kendine Matematik Birebir Özel Ders Beylikdüzü hocası ile Matematik öğrenerek yatırım yapmalısın.

Matematik İçin Özgüven

Matematik Geometri Özel Ders Beylikdüzü Hocası için özgüven çok önemlidir. Özgüven okul başarısını etkileyen ve artıran en temel etmenlerden biridir. Bir çocuğun özgüveni doğumundan itibaren ebeveynlerin gösterdiği dönütler aracılığı ile olur. Yalnızca hatalara odaklanan, sürekli eleştirel yaklaşan, suçlayıcı anne babaların bu tutumları çocuklarında özgüven kaybına, çocuğun kendisi hakkında olumsuz benlik algılanmasına sebep olur. Aksine öğrencilerin başarabildiklerine, yapabildiklerine odaklanan anne babaların çocukları daha özgüvenli yetişir. Bunun sonucunda başarılı olmak için daha çok yılmadan çalışırlar.

Anne – Babaların Beklentileri

Anne- babaların neye önem verdiğinin ve kendilerinin öğrenci iken başarmadıklarını çocuğundan beklemesinin göstergesidir. Her çocuğun Matematik öğrenme hızı ve kapasitesi birbirinden farklıdır. Çocuğunu yeterince tanıyamayan anne- babalar bu durumu göz ardı edip çocuğunun öğrenme tarzlarına uymayan beklenti içine girerler. Bunun sonucunda hem kendileri hem de çocukları mutsuz olurlar. Bu beklentileri karşılayamayan çocuklar ise ailelerini hayal kırıklığına uğratma korkusu ile korkusu ile yaşarlar. Yeterli olamadıkları, dolayısıyla başarılı olamayacakları hissine kapılırlar. Bunun tam karşıtı da mümkündür. Dahası çocuğun kapasitesi var olasına karşın, ailelerin beklentileri düşük olabilir.

Motivasyon

Motivasyon Matematik dersini çalışmayı etkileyen, dolayısı ile öğrenmeyi etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Motivasyonunu tavan yapan öğrenciler ne istediklerini bilirler ve bunun sonucunda bu isteklerine ulaşmak için çaba gösterirler. Motivasyon içten gelen ve dıştan gelen isteklendirme olmak üzere ikiye ayrılar. İç motivasyona sahip olan öğrenciler Matematik dersini çalışmak için gerekli istek ve azmi kendilerinde kolayca bulurken dış motivasyonu daha yüksek olan öğrencilerin sürekli destek vermeye, ders çalışmasına teşvik edilmeye ihtiyaçları vardır. Bakırköy Matematik Birebir Özel Ders öğretmeni, öğrencinin motivasyon kaynağını tespit edip, bu doğrultuda olumlu geri dönüşte bulunma, çalışmalarının farkına varıp küçük ödüller verme gibi yöntemler kullanarak öğrenme motivasyonunu gerçekleştirirler.

Matematik Birebir Özel Ders Beylikdüzü Hocası – Aile işbirliği

Çocuklar okula başladıktan sonra ailenin çocuk eğitiminde etkisinin azaldığı düşünebilir. Aile sorumluluğu daha çok okula bırakır. Özellikle çocuk üst sınıflara geçtiğinde ailenin eğitim –öğretimde giderek azalır. Matematik bilgileri aile içinde pekiştirilmesi gerekmektedir. Psikolojik, duygusal alanda da öğrencinin geliştirilmesi gerekir. Bunu da

Matematik Birebir Özel Ders Bahçeşehir öğretmeni yapabilir.

Matematik Geometri Özel Ders Beylikdüzü Hocası sizlere, YKS matematik sınavlarında başarılar diler.

Karakayalı, Cevat

Math Cevat Tutor

07.08.2022

Leave a comment