Skip links

Beylikdüzü YKS Matematik Özel Ders

Beylikdüzü YKS Matematik Özel DersBeylikdüzü YKS Matematik Özel Ders Hocası diyor ki: YKS Matematik sınavlarına başarısızlığın üç düşmanı vardır. Birincisi en büyük düşmanı “Konfor Alanı”. Konfor alanı öğrencilerin yaptığı şeyi konforlu şekilde yaptığı ve değiştirmekten hoşlanmadığı alandır. Bunun yanında, öğrenciler konfor alanını değiştirmekten hoşlanmazlar. Öğrencilerin %80 değişimi asla istemezler. Dahası, bu değişim yararlı ve pozitif olsa bile. Öğrencinin başarısız olmasının ikinci nedeni ise, “Öğrenilmiş Çaresizlik” dediğimiz şeydir. Bazı öğrencilerin “ben bunu yapamam” dediği durumdur. Üçüncü durum ise, sonuca ulaşmak için her zaman basit bir yol aramasıdır. Ek olarak “En az dirençli yol” dediğimiz durumdur. Ancak, değerli hiçbir şey kolay yoldan elde edilemez.

BEYLİKDÜZÜ MATEMATİK KURSU İLE MATEMATİK BİLGİLERİNİ BEYNE AKTARMAK

Matematik Özel Ders Beylikdüzü öğretmeni ile Matematik bilgileri için geçmişini değiştiremezsin, gelecek ise şu an avucun içinde olduğunu sakın unutmamalısınız. Beylikdüzü YKS Matematik Özel Ders ile Matematik bilgilerini beyne kayıt edebilme konusunda birçok çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, yıllar önce Konfüçyüs öğrencinin iç dünyasındaki bilgi eksikliği ve bunun nasıl kapatılabileceği üzerine ince ince düşünmüş, sonunda şuna karar vermiştir:

Matematik bilmeyen ve bilmek isteyen çocuktur, öğretin ona.

Geometri bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, uyandırın onu.

Geometri bilmeyen ve bilmediğini de bilmeyen akılsızdır, sakının ondan.

Matematik bilen ve bildiğini de bilen liderdir, izleyin onu.

Ayrıca, şu anda çevreden geçen araçların gürültüsü, oturduğunuz sandalyenin verdiği his gibi veya Bakırköy Matematik Özel Ders öğretmeninizin Matematik konularını anlatırken çıkardığı sesler birçok şey duyu organımız tarafından beynimize gönderiliyor. Dahası, bu veriler çok fazla olduğundan, beyin bütün hepsini değerlendiremediği için “algı filtreleri” kullanır. Beyin tüm gelen mesajlar içinden “kafasına göre seçim yaparak” değerlendirir. Gelen duyu vericilerinin çoğunluğu üzerinde işlem yapmaz. Biz buna algıda seçicilik deriz.

Matematik bilgilerini çok boyutlu kayıt yapmanın gücü

Bahçeşehir Matematik Kursu ile bilginin beyinde derin izler bırakabilmesi için onu çok boyutlu kayıt etmek gerekmektedir. Yani hem görüntüsü, hem sesi, hem hissi, hem tadı, hem de kokusu ile! Bazen ilk üç kanaldan yapılan bilgi girdisi de yeterli olabilir. Buna çok kanallı kayıt denir. Çok kanallı kayıt iki şekilde yapılabilir. Birincisi bilgiyi hayali olarak görmek, konuşturmak (dinlemek), tadına bakmak, koklamak ve onun nasıl bir şey olduğunu hissetmektir. Bu kolay ve maliyeti olmayan bir yoldur. İkincisi ise o bilginin olduğu ortamda gerçekten yaşamaktır. Çok kanallı kayıt yaparak dersi deneyime dönüştürün

Ek olarak, çok kanallı kaydedilen bir Matematik  bilgisi beyinde daha çok çağrışım yapacak ve diğer bilgilerle ilişki kuracaktır. Dinlediğiniz bir derste not tutarak ve anlatılanları görsel şemalara çevirerek bilginin hem kulaktan hem de gözden alınmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, O bilgileri yüksek sesle okuyarak göz ile beraber kulak yolu ile de kaydedebilirsiniz. Örnek olarak, bir arkadaşınızla beraber önce konuyu ayrı ayrı okuyup, sonra birbirinize anlatabilirsiniz. Bu durum da iyi duyu organının birlikte kullanılmasını sağlamış olur. Unutmayınız ki dersi deneyime dönüştürmenin yolu çok kanallı kayıttır.

Sonuş olarak, Beylikdüzü YKS Matematik Özel Ders Hocası sizlere YKS Matematik sınavlarında başarılar diler.,

Karakayalı Cevat

Math Cevat Tutor

13.11.2022

Leave a comment